Hur nära tomtgräns får man bygga carport?

Ska du bygga en carport nära din grannes tomt? Det finns lagar som reglerar hur nära tomtgränsen du får bygga din carport. Här reder vi ut vad som gäller.

Hur du hanterar tomten runt ditt hus kan leda till konflikter med grannar. Inne i ditt hus får du göra i stort sett vad du vill, detsamma gäller tyvärr inte på din tomt, där måste du ta hänsyn till dina grannar. 

Många frågar hur nära tomtgränsen man får bygga en carport. Det korta svaret som gäller i de flesta fallen är att du får bygga en carport 4,5 meter från din grannes tomt. Det finns dock undantag. Nu reder vi ut frågan.

Hur nära tomtgräns får man bygga carport?

Vill du bygga carport närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så krävs grannens godkännande, om det inte står något annat i detaljplanen för din tomt.

4,5 meter är nämligen ingen magisk gräns. Det kan vara så att din detaljplan säger annat. 4,5 meter är normen, så har du en gammal detaljplan är det troligt att den säger just 4,5 meter. Men det finns detaljplaner som säger annat.

Exempelvis så kan det i en detaljplan stå skrivet att bostadshus får byggas 4 meter från tomtgräns och byggnader som carports 1 meter från tomtgräns.

En detaljplan bestämmer hur marken får användas på din tomt och ger ramar för prövning av bygglov. En detaljplan visar hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur stor en byggnad får vara och hur nära tomtgränsen man får bygga.

Om du vill bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen eller vad som står skrivet i din detaljplan så krävs ett godkännande från grannen.

Avtal - Be grannen om lov

Om du vill bygga närmare 4,5 meter eller vad som står angivet i detaljplanen för ditt område så kan du be dina grannar om lov och be dem skriva på ett dokument. Ett dokument kan vara utformat så ungefär så här:

"Vi, XX och XX godkänner den tänkta placeringen av carport enligt bifogad kartskiss
/XXX Jönköping 20XX-XX-XX" med grannarnas signaturer.

Vad händer om du bygger carport för nära tomtgränsen

Vad händer om du bygger en carport närmare din grannes tomtgräns än vad som är tillåtet utan deras godkännande?

I bästa fall händer ingenting.

I värsta fall klagar grannen hos din kommun hos byggnadsnämnden. Den nämnden kan då besluta att ta du måste ta bort din carport om den inte har byggts i linje med vad som står angivet i detaljplanen för ditt område.

Byggnadsnämnden kan besluta att du som byggt carporten för nära tomtgränsen ska rätta till felet, dvs, ta bort carporten, eller införskaffa godkännande av grannen till byggnaden.

Du kan också få böter om du inte följer byggnadsnämndens uppmaning.

Om du bygger en carport för nära din grannes tomtgräns kan de alltså klaga till byggnadsnämnden för att du bryter mot Plan- och bygglagen.

Ingen vill ju bråka med sin granne… så be om lov skriftligen om du vill bygga carport närmare än vad som står angivet i din detaljplan.

Krävs bygglov för carport?

Att bygga en ny byggnad kräver oftast bygglov. Det finns dock undantag. En carport kan nämligen gå under reglerna för både friggebod och attefallshus.

För att bygga en carport på maximalt 15 kvm krävs varken bygglov eller anmälan till kommunen. I det fallet kan bygget nämligen klassas som friggebod och därmed följer bygget reglerna för den typen av byggnad. Friggebodar får byggas utan bygglov eller bygganmälan. Du kan alltså bygga en carport på maximalt 5 x 3 meter om den uppfyller reglerna för att räknas som friggebod.

Trots att du inte behöver bygglov för en carport på maximalt 5 x 3 meter så finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste uppfyllas. Höjden får t.ex. inte överstiga 3 meter och carporten ska vara fristående och inte byggas ihop med huset eller annan byggnad.

Carport går inom attefallsreglerna som medger att du får du bygga en carport på upp till 25 kvm utan att söka bygglov. Det kräver dock en anmälan till din kommun och ett startbesked innan du får börja bygga. Det krävs även ett slutbesked från din kommun innan carporten får börja användas.

Det bästa är att kontakta din kommun och fråga om du är osäker på vad som gäller.

Kolla vad som gäller i din detaljplan

I vissa kommuner kan du komma åt detaljplaner via e-tjänster. Du kan alltid maila din kommun och be om detaljplanen som gäller för din tomt.

Sammanfattning

  • Vanligtvis får du inte bygga din carport närmare än 4,5 meter från din grannes tomtgräns, utan din grannes godkännande.
  • Kolla vad som gäller i din detaljplan, det kan vara andra bestämmelser än 4,5 meter.
  • Be om din grannes godkännande skriftligen om du vill bygga din carport närmare än vad som står angivet i detaljplanen.

Carport för husvagn

maj 23rd, 2020|0 Comments

Carport för husvagn Husvagnssemester är ett härligt sätt att resa på. Mellan semestrarna behöver din husvagn skydd från väder, vind och UV-strålning. För att bevara din husvagn i gott skick och hålla nere underhållskostnaderna [...]

Skaffa en carport

Vi hjälper dig välja rätt carport.

KÖR IGÅNG
KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG